Om oss

vision

Vår vision

Ett näringsliv fyllt av dynamik och innovationsförmåga är vår dröm!
För att åstadkomma detta krävs att krafter möts och mäter sig med varandra. Det betyder att kvinnor och män behöver stå starka i sig själva för att kunna utvecklas tillsammans.

Vi vet att kvinnor och män gör störst skillnad tillsammans och att olikheter berikar och att likheter förenar. Vår vision är att att kvinnor och män tillsammans skapar ett kreativt och dynamiskt arbetsliv som bidrar till lönsamhet och tillväxt i företag och samhälle.

Vårt motto

Blandat är bäst! är det som starkt bidragit till framgångar hos våra kunder. Blandade grupper av kvinnor och män ger dynamiska arbets- och affärsresultat och det är i detta sammanhang viktigt att kvinnor och män tillsammans på ett optimalt sätt driver utvecklingen i denna riktning. Vårt motto har också givit upphov till namnet på vår skräddarsydda metodik, BLENDBY.

finger
passion

Vår passion

Vi arbetar “for Real WoMen” – för självständiga och modiga kvinnor och män, människor, som väsentligt bidrar till den dynamiska utvecklingen i näringslivet. Kvinnokompetensens fokus sen mer än 30 år tillbaka är att frigöra den slumrande personliga energin och kraftpotentialen hos kvinnor och även hos män. Vi ser vårt uppdrag som att utveckla och matcha chefers individuella potential och ledningsgruppers gruppotential för att stärka verksamhetens resultat och konkurrenskraft.

Har du några frågor?
Kontakta oss!