Våra program

Våra ledarutvecklingsprogram är:

 • Skräddarsydda för dig (som har vilja och mod att utvecklas)
 • Syftar till nå en bra balans mellan höger och vänster hjärna.
 • Lönsamma för såväl individ som företag då ditt affärsuppdrag alltid är i fokus.
 • Utvecklar balansen mellan driv, charm, innerlighet och ödmjukhet.

Programmen bygger på ca 2 mötestillfällen per månad (ca 2 timmar) under ca 4-5 månader eller 8-10 månader (beroende på hur mycket som du har att arbeta med). Vi brukar träffas innan du signar på så att du får känna att det är rätt för dig.

Mötena är oftast i våra lokaler på Bergsgatan 1 i Stockholm. (även Göteborg). Alla möten sker i enlighet med din kalender – du kan önska dig tidiga morgontider, dagtider eller kvällstider. Vi har ett samordningsteam som koordinerar för bekvämlighetens skull.

Din sponsor ger dig inför uppstart ett inspel att ta med in i programmet. I denna ges sponsorns syn på dina styrkor och vad du skulle kunna utveckla för att chefen resp. ditt företag skall tycka att det är lönsamt. Han/hon är sedan med på avstämning i mitten och vid avslut (om han/hon vill förstås). Dessa avstämning under programmets gång utvecklar även chefen.

Välkommen att höra av dig om du har några frågor!

Karriärcoaching/Ledarskapscoaching, BLENDBY ONLINE Detta karriärutvecklingsprogram online (Blendbyonline) kan användas på flera sätt. Antingen du vill ha snabb förändring eller förbättring i din karriär och i ditt yrkesliv eller du vill stärka ditt personliga varumärke och bli en bättre ledare för ditt team. Du väljer inriktning på programmet! Det handlar alltid om VEM DU ÄR. Om att leda dig själv till det mål och syfte just du har i livet och i karriären. Att ta ett helhetsperspektiv på dig själv och stegvis mejsla fram det du har lust till och det du långt inne vill vara och göra. Att ge dig en chans att drömma upp det som är framgång just för dig. Att se vad som begränsar dig och hindrar dig från att lyckas på ditt sätt. Stegvis kan du vara mer proaktiv och ta nya, ibland annorlunda initiativ. Självklart handlar det om att utmana dig själv i att våga mera än tidigare. Främst att våga se hela dig själv i din fulla prakt! Kort sagt, om modet att leda dig själv till det du mest önskar. Att vara uthållig och bygga ditt varumärke med stil! Programmet är helt online och skräddarsytt för dig. Vi utgår från dina behov och var du står just nu.Vi blandar konventionella coachingmetoder med okonventionella, därav vårt metodnamn Blendby. Vi bygger programmet i modulform: I en modul ingår:
 • 2x digitala coachingtillfällen, ca 1,5 timma per tillfälle, med vår affärs-och chefscoach Anna Eliasson Lundquist.
 • Korta videoslots i vilka våra olika utvalda affärs-och expertcoaches ger dig know-how i det som vi ser kan inspirera just dig till större framgångar.
 • Skräddarsydd träningsuppgift mellan coachingtillfällena med syfte att skapa önskvärda resultat.
Modulen ovan kan byggas på med ytterligare modul efter behov. Vi använder gärna Zoom som digitalt verktyg. Teams går också bra.Du kan komma igång senast inom ca 1 vecka.
Careercoaching/Leadershipcoaching, BLENDBY ONLINE Blendbyonline is an online career development programme that can be used in various ways. You might be looking for a quick change or improvement in your career and professional life, or you might want to strengthen your personal brand and become a better leader for your team. You choose the focus of your programme! With Blendby online, the starting point is always WHO YOU ARE. It’s about you guiding yourself toward the goal and purpose you have for your life and career, seeing yourself holistically, and discovering and defining, step by step, what you want and what you truly aspire to be and do. It’s about giving yourself the chance to envision what success means for you personally, about seeing what’s holding you back and preventing you from succeeding in your own way. As you gradually become more proactive, you’ll find yourself taking new and sometimes unusual initiatives, pushing yourself further than you ever have before and, above all,daring to see your whole selfin all its glory! In a nutshell, we’ll give you the courage to guide yourself towards what you most desire, helping you to persevere and build your brand with style! The programme takes place entirely online and is tailored to you. We start out from your needs and current situation, and, as the name Blendby suggests, we use a blend of conventional and unconventional coaching methods. The programme is modular, with the basic module comprising:
 • Two digital coaching sessions(around 90 minutes each) with our business and executive coach Anna Eliasson Lundquist;
 • Short video slots in which our selected business and expert coaches provide you with the know-how we believe can inspire you to greater success;
 • Customised training assignments between coaching sessions, geared towards desired outcomes.
This module can be supplemented with additional modules as required. As for digital tools, we like using Zoom, but Teams is fine too. You can usually get started within a week or so at the latest.

3900

SEK inklusive moms

Har du några frågor kring Blendby On Line eller vill ha ett prisförslag?
Välkommen att kontakta oss!

quote2

I’ve had the pleasure of working with Anna and Kvinnokompetensen on career and leadership coaching during autumn 2020.

All session have been facilitated on video meetings which worked very well.

Key focus areas for me was:
1. better define who I am and leading myself
2. How should my brand look like going forward and how to succeed with my skillset and strengths.

I found the session really valuable and the outcome of the session were practical and actionable.

I can strongly recommend Anna to here future clients, and doing it digital, also worked very well”

— Petter Vådal, Head of Category Fuel Europe
CircleK Europe

Karriärcoaching/Ledarskapscoaching, BLENDBY ONLINE

Detta karriärutvecklingsprogram online (Blendbyonline) kan användas på flera sätt. Antingen du vill ha snabb förändring eller förbättring i din karriär och i ditt yrkesliv eller du vill stärka ditt personliga varumärke och bli en bättre ledare för ditt team. Du väljer inriktning på programmet!

Det handlar alltid om VEM DU ÄR. Om att leda dig själv till det mål och syfte just du har i livet och i karriären. Att ta ett helhetsperspektiv på dig själv och stegvis mejsla fram det du har lust till och det du långt inne vill vara och göra. Att ge dig en chans att drömma upp det som är framgång just för dig. Att se vad som begränsar dig och hindrar dig från att lyckas på ditt sätt. Stegvis kan du vara mer proaktiv och ta nya, ibland annorlunda initiativ. Självklart handlar det om att utmana dig själv i att våga mera än tidigare. Främst att våga se hela dig själv i din fulla prakt! Kort sagt, om modet att leda dig själv till det du mest önskar. Att vara uthållig och bygga ditt varumärke med stil!

Programmet är helt digitalt och vid behov kan du välja att genomföra det med en option för ett personligt möte (företrädesvis i Stockholm).

Vi bygger programmet i modulform:
I en modul ingår:

 • 2x digitala coachingtillfällen, ca 1,5 timma per tillfälle, med vår affärs-och chefscoach Anna Eliasson Lundquist.
 • Du kan välja att ha ett av dessa möten fysiskt/personligt i Stockholm och beställer optionen på detta (till en merkostnad).
 • Skräddarsydd träningsuppgift mellan coachingtillfällena med syfte att skapa önskvärda resultat.

Modulen ovan kan byggas på med ytterligare modul efter behov. Vi använder gärna Zoom som digitalt verktyg. Teams går också bra.Du kan komma igång senast inom ca 1 vecka.

7500

SEK ex moms per modul

10000

SEK ex moms per modul
(INKLUSIVE fysiska möten)

Careercoaching/Leadershipcoaching, BLENDBY ONLINE

Blendbyonline is an online career development programme that can be used in various ways. You might be looking for a quick change or improvement in your career and professional life, or you might want to strengthen your personal brand and become a better leader for your team. You choose the focus of your programme!

With Blendby online, the starting point is always WHO YOU ARE. It’s about you guiding yourself toward the goal and purpose you have for your life and career, seeing yourself holistically, and discovering and defining, step by step, what you want and what you truly aspire to be and do. It’s about giving yourself the chance to envision what success means for you personally, about seeing what’s holding you back and preventing you from succeeding in your own way. As you gradually become more proactive, you’ll find yourself taking new and sometimes unusual initiatives, pushing yourself further than you ever have before and, above all,daring to see your whole selfin all its glory! In a nutshell, we’ll give you the courage to guide yourself towards what you most desire, helping you to persevere and build your brand with style!

The program takes place entirely online and if you want an option that gives you one of the meetings physically (preferably in Stockholm).

The programme is modular, with the basic module comprising:

 • Two digital coaching sessions(around 90 minutes each) with our business and executive coach Anna Eliasson Lundquist;
 • You can choose to have one of the meetings personal/physically in Stockholm and then you chose this option when ordering (to an added fee).
 • Customised training assignments between coaching sessions, geared towards desired outcomes.

This module can be supplemented with additional modules as required. As for digital tools, we like using Zoom, but Teams is fine too. You can usually get started within a week or so at the latest.

750

EURO ex VAT per module

1000

EURO ex VAT per module
(inclusive option personal meeting)

Har du några frågor kring Blendby On Line?
Välkommen att kontakta oss!

Priset är SEK 78 500 ex moms. Du kan även välja ett light-program för SEK 58 500 ex moms som löper över 4-5 aktiva månader. Har du några frågor om programmet? Kontakta oss!

Boka gärna en s.k provcoaching kostnadsfritt (1,5 h) med VD/affärsocach Anna Eliasson Lundquist för att se vad vi går för.  Kontakta oss så sätter vi upp en tid direkt!

LEDNINGSGRUPPER

Vi erbjuder skräddarsydda ledningsutvecklingsprogram, “Strategiska Affärsutvecklingsprogram”, en kreativ blandning av individuella och gruppinsatser, för företag som vill se sina ledare och nyckelpersoner utvecklas och samtidigt skapa tillväxt i företagets affärer. Dessa förutsätter att uppdragsgivaren, gärna VD, är en person som förstår vikten av att utveckla och stödja människor och som vill att en värderingsstyrd företagskultur skall gå hand i hand med ekonomiskt och affärsmässig tillväxt.

Ett bra sätt att prova på detta upplägg är att starta med en inspirationsdag med syfte att låta ledningsgruppen känna på arbetssättet och stämma av beredskapen i gruppen för en snabb utveckling.

Bild+Blandat+är+bäst!

Kontakta Anna Eliasson Lundquist direkt för ett samtal!

Diplomerade Take the Leadare, s.k musquets, från vänster: Maria Isaksson, Sofie Jonsson, Mirjam Grari, lilla Britta och Emelie Safrani.

Eftersom deltagarna är oerfarna ledare lägger vi fokus på:

 • Upptäckande, utforskande och utveckling av det personliga varumärket (vem är du, vem vill du vara, hur ser andra på dig)

 • Integration av det personliga ledarskapet (hur använder du dig själv i ledarskapet)

 • Skillnaden på det informella ledarskapet och det formella chefskapet

 • Värderingsstyrt ledarskap versus hierarkiskt styrt ledarskap. Ledaren på den inre scenen (hur känna igen och bemöta olika typer av chefer och ledare)

 • Feminina och maskulina aspekter på ledarskap

 • Retoriken i ledarskapet – den strategiska kommunikationen

quote2
Det här något annat än ett traditionellt ledarskapsprogram. Detta är en möjlighet att verkligen gå på djupet för att förstå sig själv och hur man uppfattas av andra. Jag har fått möjligheten att växa som person och ledare. Jag skulle vilja unna alla att få den här fantastiska möjligheten att gå Take the Lead och få en en skjuts i både sin personliga utveckling och karriär. Det är en oförglömlig resa. Tack för det här programmet, den personliga utvecklingen och verktygen för mitt och bolagets framtida utveckling!

— Hedvig Paradis, Head of Service Roadmap, Connected Services and Solutions, SCANIA

quote2

Jag genomgick ett Executive program då jag på den tiden var en nyckelspelare och kulturbärare på ett stort börsnoterat internationellt bolag. Programmet förändrade hela mitt yrkesliv och vad jag inte räknat med – också mitt privatliv. Jag hade redan en stark drivkraft i mig själv via självledarskapet, som jag fick med mig i bröstmjölken.
I programmet fick jag utveckla ett medvetet självledarskap. Det gav mig kraftfulla verktyg att påverka mitt liv och därmed min omgivning. Framgång genom andra.
Vidare ett förhållningssätt till andra människor som blev berikat med förståelse, tillit, kärlek och acceptans. Sista raden på resultaträkningen kom då av sig själv.

Biljana Savic Lundell
THORENGRUPPEN
fastighetsutveckling

quote2

En stor fördel med en ledarskapsutveckling för unga är att de inte ser så många begränsningar. Det finns färre rädslor för det okända. Deras frågvishet är större. Personer med större erfarenhet frågar inte lika mycket. De är rädda för att göra bort sig eller verka okunniga.

— Jan Furuvald, Affärscoach, Kvinnokompetensen

quote2

Det jag mest har förundrats över är hur ni tar till så ”annorlunda” metoder som man genast tror att man kan genomskåda, men gång på gång inser att jag måste vara väldigt ödmjuk när det kommer till hur väl jag känner mig själv. Det är med stor respekt för er verksamhet jag vill önska er ett stort lycka till med allt ert arbete! Och Tack! Tack för ett bra program, tack för personlig utveckling, tack för inspirationen, tack för motivationen och tack för alla bra råd, lärdomar och historier!

— Sara Hermansson, Female Leader Engineer

Behöver du hjälp med att sälja in programmet till en sponsor i ditt företag?

Vill du veta mer om våra program?
Kontakta oss!

  Kontakta Anna Eliasson Lundquist direkt för ett samtal!

  Skicka ett meddelande via formuläret här intill eller ring direkt.

  +46 70 7167708

  a@kvinnokompetensen.com

  Tips på pitch!

  Våra ledarutvecklingsprogram är:
   
  –        skräddarsydda för dig (som har vilja och mod att utvecklas)
  –        syftar till nå en bra balans mellan höger och vänster hjärna (pitch till din chef)
  –        lönsamma för såväl individ som företag då ditt affärsuppdrag (konsultchefens uppdrag) alltid är i fokus (pitch till din chef)
  –        Utvecklar balansen mellan driv, charm, innerlighet och ödmjukhet….(ett budskap som eventuellt din chef kan ta till sig…i bästa fall)
   
  Programmen bygger på ca 2 mötestillfällen per månad (ca 2 timmar) under ca 4-5 månader eller 8-10 månader (beroende på hur mycket som du har att arbeta med)
  (vi brukar träffas innan du signar på så att du får känna att det är rätt för dig):
  Mötena är oftast i våra lokaler på Bergsgatan 1 i Stockholm. (även Göteborg).

  Alla möten i enlighet med din kalender ( du kan önska dig tidiga morgontider, dagtider eller kvällstider). Vi har ett samordningsteam som koordinerar för bekvämlighetens skull.
  Din sponsor ( chefen) ger dig inför uppstart ett inspel att ta med in i programmet ( ger sin syn på dina styrkor och vad du skulle kunna utveckla för att chefen resp. ditt företag skall tycka att det är lönsamt) och han/hon är sedan med på avstämning i mitten och vid avslut (om han/hon vill förstås).
  Dessa avstämning under programmets gång utvecklar även chefen…. (Alltså en pitch till)
   
  Priser /https://www.kvinnokompetensen.com/executiveprogram
   
  Enklast är att vi skickar dig ett konkret upplägg när du bedömt på vilken tids-och prisnivå som vi skall hålla oss till.

  Karriär/ledarutveckling Blendbyonline Modul á 7 500 sek ex moms

  Career coaching/leadership coaching Blendbyonline Module á 750 euro ex VAT