Internationellt

Detta program är tillgängligt on line. Kontakta oss för mer information.

This programme is available on line. Contact us for more information.

Vi har jobbat ute i Europa med denna programutvecklingsserie under ca 10 år. Samarbetet pågår kontinuerligt med flera av direktoraten i EU-Kommissionen i Bryssel och Luxemburg och utvecklingskurser genomförs i grupper om 15-40 personer av olika europeiska nationaliteter.

En eller flera av Kvinnokompetensen affärs- och expertcoacher leder programmen som s.k. Trainers.

Huvudsakligen handlar programmen om att inspirera och utveckla kvinnor och även män till att ta större karriärsteg och utveckla sina dolda talanger.

quote2
Annas presence in course “Unlocking Hidden Potential“ is very powerful and inspiring, and helps me to continue my way. What Anna do is really amazing and I’m sure she changed the life of many women. I continue my professional and personal career path full of positivity, energy and trust in life.

— Julie Thiran, EU Commission , chargé de region Nord-Pas-de Calais, Picardie

Vill du veta mer?
Kontakta oss!

For more information, contact us!

+46 70 7167708

a@kvinnokompetensen.com