Om oss

Unik metod

Företaget Kvinnokompetensen, med Anna Eliasson Lundquist som ägare/grundare, med 30 års erfarenhet av att utveckla och träna ledare och chefer i näringsliv och samhälle.

Under tiden har vi utvecklat en egen skräddarsydd metodik, BLENDBY, för att uppnå största möjliga resultat i varje enskilt uppdrag.
Vår metodik bygger på en blandning av skräddarsydda inspel från olika experter med grunden i en helhetssyn på individens och gruppens potential för utveckling och tillväxt.

A unique method

The company Kvinnokompetensen has 30 years’ experience in developing and training leaders and managers in industry and society.
Over time, we have developed our own tailor-made method, dubbed BLENDBY, to achieve optimal results in every assignment. Our programme is based on a blend of customised input from various experts, based on an overall view, i.e. taking a holistic approach regarding individuals’ and groups’ potential for development and growth.

Our method has an in-depth working process, with a step-by-step effort, made with great empathy for the individual and attention to their broader context. It is about what an individual can become and how he/she can best support their company most effectively in an ongoing business and development process. Throughout the entire process of the programme, all our resources, namely experts and business coaches, remain at the disposal of the companies or organisations and individuals involved. Relying on the process is the key to success.

vision

Vår vision

Ett näringsliv fyllt av dynamik och innovationsförmåga är vår dröm!
För att åstadkomma detta krävs att krafter möts och mäter sig med varandra. Det betyder att kvinnor och män behöver stå starka i sig själva för att kunna utvecklas tillsammans.

Vi vet att kvinnor och män gör störst skillnad tillsammans och att olikheter berikar och att likheter förenar. Vår vision är att att kvinnor och män tillsammans skapar ett kreativt och dynamiskt arbetsliv som bidrar till lönsamhet och tillväxt i företag och samhälle.

Vårt motto

Blandat är bäst! är det som starkt bidragit till framgångar hos våra kunder. Blandade grupper av kvinnor och män ger dynamiska arbets- och affärsresultat och det är i detta sammanhang viktigt att kvinnor och män tillsammans på ett optimalt sätt driver utvecklingen i denna riktning. Vårt motto har också givit upphov till namnet på vår skräddarsydda metodik, BLENDBY.

finger
passion

Vår passion

Vi arbetar “for Real WoMen” – för självständiga och modiga kvinnor och män, människor, som väsentligt bidrar till den dynamiska utvecklingen i näringslivet. Kvinnokompetensens fokus sen mer än 30 år tillbaka är att frigöra den slumrande personliga energin och kraftpotentialen hos kvinnor och även hos män. Vi ser vårt uppdrag som att utveckla och matcha chefers individuella potential och ledningsgruppers gruppotential för att stärka verksamhetens resultat och konkurrenskraft.

Har du några frågor?
Kontakta oss!