Våra program

Våra ledarutvecklingsprogram är:

 • Skräddarsydda för dig (som har vilja och mod att utvecklas)
 • Syftar till nå en bra balans mellan höger och vänster hjärna.
 • Lönsamma för såväl individ som företag då ditt affärsuppdrag alltid är i fokus.
 • Utvecklar balansen mellan driv, charm, innerlighet och ödmjukhet.

Programmen bygger på ca 2 mötestillfällen per månad (ca 2 timmar) under ca 4-5 månader eller 8-10 månader (beroende på hur mycket som du har att arbeta med). Vi brukar träffas innan du signar på så att du får känna att det är rätt för dig.

Mötena är oftast i våra lokaler på Bergsgatan 1 i Stockholm. (även Göteborg). Alla möten sker i enlighet med din kalender – du kan önska dig tidiga morgontider, dagtider eller kvällstider. Vi har ett samordningsteam som koordinerar för bekvämlighetens skull.

Din sponsor ger dig inför uppstart ett inspel att ta med in i programmet. I denna ges sponsorns syn på dina styrkor och vad du skulle kunna utveckla för att chefen resp. ditt företag skall tycka att det är lönsamt. Han/hon är sedan med på avstämning i mitten och vid avslut (om han/hon vill förstås). Dessa avstämning under programmets gång utvecklar även chefen.

Välkommen att höra av dig om du har några frågor!

Karriärcoaching/Ledarskapscoaching, BLENDBY ONLINE Detta karriärutvecklingsprogram online (Blendbyonline) kan användas på flera sätt. Antingen du vill ha snabb förändring eller förbättring i din karriär och i ditt yrkesliv eller du vill stärka ditt personliga varumärke och bli en bättre ledare för ditt team. Du väljer inriktning på programmet! Det handlar alltid om VEM DU ÄR. Om att leda dig själv till det mål och syfte just du har i livet och i karriären. Att ta ett helhetsperspektiv på dig själv och stegvis mejsla fram det du har lust till och det du långt inne vill vara och göra. Att ge dig en chans att drömma upp det som är framgång just för dig. Att se vad som begränsar dig och hindrar dig från att lyckas på ditt sätt. Stegvis kan du vara mer proaktiv och ta nya, ibland annorlunda initiativ. Självklart handlar det om att utmana dig själv i att våga mera än tidigare. Främst att våga se hela dig själv i din fulla prakt! Kort sagt, om modet att leda dig själv till det du mest önskar. Att vara uthållig och bygga ditt varumärke med stil! Programmet är helt online och skräddarsytt för dig. Vi utgår från dina behov och var du står just nu.Vi blandar konventionella coachingmetoder med okonventionella, därav vårt metodnamn Blendby. Vi bygger programmet i modulform: I en modul ingår:
 • 2x digitala coachingtillfällen, ca 1,5 timma per tillfälle, med vår affärs-och chefscoach Anna Eliasson Lundquist.
 • Korta videoslots i vilka våra olika utvalda affärs-och expertcoaches ger dig know-how i det som vi ser kan inspirera just dig till större framgångar.
 • Skräddarsydd träningsuppgift mellan coachingtillfällena med syfte att skapa önskvärda resultat.
Modulen ovan kan byggas på med ytterligare modul efter behov. Vi använder gärna Zoom som digitalt verktyg. Teams går också bra.Du kan komma igång senast inom ca 1 vecka.
Careercoaching/Leadershipcoaching, BLENDBY ONLINE Blendbyonline is an online career development programme that can be used in various ways. You might be looking for a quick change or improvement in your career and professional life, or you might want to strengthen your personal brand and become a better leader for your team. You choose the focus of your programme! With Blendby online, the starting point is always WHO YOU ARE. It’s about you guiding yourself toward the goal and purpose you have for your life and career, seeing yourself holistically, and discovering and defining, step by step, what you want and what you truly aspire to be and do. It’s about giving yourself the chance to envision what success means for you personally, about seeing what’s holding you back and preventing you from succeeding in your own way. As you gradually become more proactive, you’ll find yourself taking new and sometimes unusual initiatives, pushing yourself further than you ever have before and, above all,daring to see your whole selfin all its glory! In a nutshell, we’ll give you the courage to guide yourself towards what you most desire, helping you to persevere and build your brand with style! The programme takes place entirely online and is tailored to you. We start out from your needs and current situation, and, as the name Blendby suggests, we use a blend of conventional and unconventional coaching methods. The programme is modular, with the basic module comprising:
 • Two digital coaching sessions(around 90 minutes each) with our business and executive coach Anna Eliasson Lundquist;
 • Short video slots in which our selected business and expert coaches provide you with the know-how we believe can inspire you to greater success;
 • Customised training assignments between coaching sessions, geared towards desired outcomes.
This module can be supplemented with additional modules as required. As for digital tools, we like using Zoom, but Teams is fine too. You can usually get started within a week or so at the latest.

3900

SEK inklusive moms

Har du några frågor kring Blendby On Line eller vill ha ett prisförslag?
Välkommen att kontakta oss!

quote2

I’ve had the pleasure of working with Anna and Kvinnokompetensen on career and leadership coaching during autumn 2020.

All session have been facilitated on video meetings which worked very well.

Key focus areas for me was:
1. better define who I am and leading myself
2. How should my brand look like going forward and how to succeed with my skillset and strengths.

I found the session really valuable and the outcome of the session were practical and actionable.

I can strongly recommend Anna to here future clients, and doing it digital, also worked very well”

— Petter Vådal, Head of Category Fuel Europe
CircleK Europe

BLENDBY ON LINE

Potentialutveckling On line

I den internationella serien “Unlocking your hidden potential , presenterar vi en speciellt designad kurs för online coaching.

Blendby Online är en mix av okonventionella metoder med inslag av mer konventionella. Vi har blandat upp med korta introduktioner, utbildningsmaterial och personlig coaching , 1:1.
Programmet är skräddarsytt för er/dig  (oavsett om ni är en organisation/företag eller en individ.) Vi startar alltid med att se vilka förväntningar och mål ni/du har.

Vi skapar strukturen för programmet och väljer steg för steg vad det skall innehålla och vilka tränare/coacher som är aktuella för just det ni/du behöver.

Deltagare: potentiella talanger till ledarpositioner
Antal deltagare: från 1 person och uppåt
Tidplan: enligt egen kalender (lämpligt att genomföra programmet under ca 3-4 veckor)
Språk : engelska
Verktyg: lämplig teknik som är godkänd av organisationen

Ansvarig personlig tränare/coach hos oss : Anna Eliasson Lundquist 
Pris  EURO 1750 ex VAT per person, (all inclusive) eller fråga efter offert för mer än 10 pers.

BLENDBY ON LINE

In the series “Unlocking hidden potential” we hereby present a specially designed course
for online coaching, Blendby Online, a mix of conventional and unorthodox coaching methods blended with short introductions, educational materials and personalized coaching sessions with professional career -and leadership trainers and advisors.
A program of this sort is tailormade for you. You set your ambitions and objectives according to your needs.

We create a structure for the program and we choose what to be presented and in which form,
with the proper trainers for the occasion in order to reach the wished results.

Participants: potential management profiles
Amount of participants: from 1 and up
Dates: your choice
Language : English
Tools: Educational slots (either written and/or videos), Zoom and Questionnaires online
Personal trainer: Anna Eliasson Lundquist, Stockholm, Sweden (read more about Anna /länk)

Financial offer: EURO 1750 ex VAT per person, (all inclusive) or ask for a tailormade offer when participants are more than 10.

Karriärcoaching/Ledarskapscoaching, BLENDBY ONLINE

Detta karriärutvecklingsprogram online (Blendbyonline) kan användas på flera sätt. Antingen du vill ha snabb förändring eller förbättring i din karriär och i ditt yrkesliv eller du vill stärka ditt personliga varumärke och bli en bättre ledare för ditt team. Du väljer inriktning på programmet!

Det handlar alltid om VEM DU ÄR. Om att leda dig själv till det mål och syfte just du har i livet och i karriären. Att ta ett helhetsperspektiv på dig själv och stegvis mejsla fram det du har lust till och det du långt inne vill vara och göra. Att ge dig en chans att drömma upp det som är framgång just för dig. Att se vad som begränsar dig och hindrar dig från att lyckas på ditt sätt. Stegvis kan du vara mer proaktiv och ta nya, ibland annorlunda initiativ. Självklart handlar det om att utmana dig själv i att våga mera än tidigare. Främst att våga se hela dig själv i din fulla prakt! Kort sagt, om modet att leda dig själv till det du mest önskar. Att vara uthållig och bygga ditt varumärke med stil!

Programmet är helt online och skräddarsytt för dig. Vi utgår från dina behov och var du står just nu.Vi blandar konventionella coachingmetoder med okonventionella, därav vårt metodnamn Blendby.

Vi bygger programmet i modulform:
I en modul ingår:

 • 2x digitala coachingtillfällen, ca 1,5 timma per tillfälle, med vår affärs-och chefscoach Anna Eliasson Lundquist.
 • Korta videoslots i vilka våra olika utvalda affärs-och expertcoaches ger dig know-how i det som vi ser kan inspirera just dig till större framgångar.
 • Skräddarsydd träningsuppgift mellan coachingtillfällena med syfte att skapa önskvärda resultat.

Modulen ovan kan byggas på med ytterligare modul efter behov. Vi använder gärna Zoom som digitalt verktyg. Teams går också bra.Du kan komma igång senast inom ca 1 vecka.

7500

SEK ex moms per modul

Careercoaching/Leadershipcoaching, BLENDBY ONLINE

Blendbyonline is an online career development programme that can be used in various ways. You might be looking for a quick change or improvement in your career and professional life, or you might want to strengthen your personal brand and become a better leader for your team. You choose the focus of your programme!

With Blendby online, the starting point is always WHO YOU ARE. It’s about you guiding yourself toward the goal and purpose you have for your life and career, seeing yourself holistically, and discovering and defining, step by step, what you want and what you truly aspire to be and do. It’s about giving yourself the chance to envision what success means for you personally, about seeing what’s holding you back and preventing you from succeeding in your own way. As you gradually become more proactive, you’ll find yourself taking new and sometimes unusual initiatives, pushing yourself further than you ever have before and, above all,daring to see your whole selfin all its glory! In a nutshell, we’ll give you the courage to guide yourself towards what you most desire, helping you to persevere and build your brand with style!

The programme takes place entirely online and is tailored to you. We start out from your needs and current situation, and, as the name Blendby suggests, we use a blend of conventional and unconventional coaching methods.

The programme is modular, with the basic module comprising:

 • Two digital coaching sessions(around 90 minutes each) with our business and executive coach Anna Eliasson Lundquist;
 • Short video slots in which our selected business and expert coaches provide you with the know-how we believe can inspire you to greater success;
 • Customised training assignments between coaching sessions, geared towards desired outcomes.

This module can be supplemented with additional modules as required. As for digital tools, we like using Zoom, but Teams is fine too. You can usually get started within a week or so at the latest.

750

EURO ex VAT per module

Har du några frågor kring Blendby On Line?
Välkommen att kontakta oss!

EXECUTIVE PROGRAM
Detta är program för dig som är nyckelspelare eller kulturbärare i företag eller organisation och som vet med dig att du kan utveckla mycket mer av dig själv. Du har viljan och nyfikenheten att anta personliga utmaningar och du vill ha stöd i att göra det. Du är modig nog att se dig själv i ögonen och du är beredd ge det mesta du kan för en sådan potentialutveckling! Du vet att du är en ledartyp och förstår vikten av alltid utvecklas vidare som förebild för andra.

Programmet pågår under ca 6 aktiva månader vilket innebär att det oftast löper över 8 månader inkl reflektionstid.

EXECUTIVE PROGRAMME
This is a programme for you as a key player or standard bearer for the culture of your company or organisation, as someone aware of your far greater, but as yet untapped, potential. You know you are cut out for leadership and understand the importance of your own continuous development as an example set for others. You have the strength of will and curiosity required to take up challenges, and you want support in doing this. You are brave enough to look yourself in the eye and also prepared to do what it takes to develop your full potential!

The programme lasts roughly 6 active months, means often means in practice that it extends over a period of 8 months, including time for reflection.

Priset är SEK 78 500 ex moms. Du kan även välja ett light-program för SEK 58 500 ex moms som löper över 4-5 aktiva månader. Har du några frågor om programmet? Kontakta oss!

VD-COACHING
För dig som är företagsledare och vill ha coaching i att ta vara på hela din potential att bli den mest framgångsrika av ledare! För dig som förstår att du är den viktigaste förebilden för dina medarbetare och som är beredd att gå före och vill att de skall få inspiration från dig för att hela tiden bli bättre och stå i sin kraft. För dig som har modet att utsätta dig för personliga utmaningar att bli större i själ och hjärta.

Ett VD-coachingprogram sträcker sig över 6 månader och du betalar SEK 20 000 per månad ex moms. För detta får du så många möten som du behöver och tillgång till coach när det passar dig.
Vi ligger givetvis en plan som passar din kalender.

CEO COACHING
For you, as a top executive who wants support in realising your full potential and becoming the most successful business leader possible! For you, as someone who understands that you are the most important role model for your employees. For you as someone who is prepared to lead and seeks to inspire others to constantly improve and give their all. For you, as someone with the courage to rise to personal challenges and grow, both intellectually and emotionally.

A CEO coaching programme extends over a period of six months. The monthly fee of 20 000kr you pay entitles you to as many meetings as you need and to access to your coach whenever it is convenient.

Boka gärna en s.k provcoaching kostnadsfritt (1,5 h) med VD/affärsocach Anna Eliasson Lundquist för att se vad vi går för.  Kontakta oss så sätter vi upp en tid direkt!

LEDNINGSGRUPPER

Vi erbjuder skräddarsydda ledningsutvecklingsprogram, “Strategiska Affärsutvecklingsprogram”, en kreativ blandning av individuella och gruppinsatser, för företag som vill se sina ledare och nyckelpersoner utvecklas och samtidigt skapa tillväxt i företagets affärer. Dessa förutsätter att uppdragsgivaren, gärna VD, är en person som förstår vikten av att utveckla och stödja människor och som vill att en värderingsstyrd företagskultur skall gå hand i hand med ekonomiskt och affärsmässig tillväxt.

Ett bra sätt att prova på detta upplägg är att starta med en inspirationsdag med syfte att låta ledningsgruppen känna på arbetssättet och stämma av beredskapen i gruppen för en snabb utveckling.

Bild+Blandat+är+bäst!

Kontakta Anna Eliasson Lundquist direkt för ett samtal!

Diplomerade Take the Leadare, s.k musquets, från vänster: Maria Isaksson, Sofie Jonsson, Mirjam Grari, lilla Britta och Emelie Safrani.

TAKE THE LEAD – FÖR UNGA LEDARE
Detta är ett program som lyfter fram din informella ledarkapacitet och som därmed gör att du tidigare i livet upptäcker och förstår att du har ledaregenskaper. Det ger därmed både dig och ditt företag ett försprång i utvecklingen.

Programmet är ett träningsprogram som delvis är individuellt och delvis är gruppbaserat. Programupplägget skräddarsys för 4 s.k Take the Leadare (kvinnor eller män eller blandad grupp). Ni bildar tillsammans ett team.Teamet förbereder diskussioner, presentationer och olika problemställningar inför varje träff för att få maximal nytta av diskussionen. En viktig del i arbetet är att få och ge konstruktiv kritik av teamet och av Kvinnokompetensens utvalda coacher för varje specifikt tillfälle. Detta leder till förbättringar som du självständigt arbetar vidare med i din personliga träning i vardagslivet.

Deltagandet i detta 8-månadersprogram sponsras av ditt företag med SEK 47 000 ex moms.
Du ansöker om deltagande och de krav du skall uppfylla för att bli antagen är att du ännu inte har en ledarposition och att du har ett starkt intresse och stor potential för ledarskap. Det du själv går in med är ditt personliga engagemang och din tid. Take the Lead bedrivs halvårsvis på kvällstid och programmet diplomeras som ledarutveckling efter genomfört program.

TAKE THE LEAD FOR YOUNG LEADERS
For you, as a young person with an aptitude for leadership but who has not yet been tested in a leading role, this programme, brings out your informal leadership ability and intrapreneurship, enabling you to discover and understand your leadership qualities early on in life. This will give both you and your company or organisation a head start in development.

The programme is a training course that is partly individually tailored and partly group-based and designed for 4 participants.
You apply to participate, and to be accepted you must not yet occupy a leading role but must have both a strong interest in leadership and major leadership potential. Your contribution takes the form of personal commitment and time. The programme is partly an evening course that ends with the awarding of a leadership development certificate. Participation in this programme lasting 8-10 months are sponsored by your company or organisation.

Eftersom deltagarna är oerfarna ledare lägger vi fokus på:

 • Upptäckande, utforskande och utveckling av det personliga varumärket (vem är du, vem vill du vara, hur ser andra på dig)

 • Integration av det personliga ledarskapet (hur använder du dig själv i ledarskapet)

 • Skillnaden på det informella ledarskapet och det formella chefskapet

 • Värderingsstyrt ledarskap versus hierarkiskt styrt ledarskap. Ledaren på den inre scenen (hur känna igen och bemöta olika typer av chefer och ledare)

 • Feminina och maskulina aspekter på ledarskap

 • Retoriken i ledarskapet – den strategiska kommunikationen

quote2
Det här något annat än ett traditionellt ledarskapsprogram. Detta är en möjlighet att verkligen gå på djupet för att förstå sig själv och hur man uppfattas av andra. Jag har fått möjligheten att växa som person och ledare. Jag skulle vilja unna alla att få den här fantastiska möjligheten att gå Take the Lead och få en en skjuts i både sin personliga utveckling och karriär. Det är en oförglömlig resa. Tack för det här programmet, den personliga utvecklingen och verktygen för mitt och bolagets framtida utveckling!

— Hedvig Paradis, Head of Service Roadmap, Connected Services and Solutions, SCANIA

quote2

Jag genomgick ett Executive program då jag på den tiden var en nyckelspelare och kulturbärare på ett stort börsnoterat internationellt bolag. Programmet förändrade hela mitt yrkesliv och vad jag inte räknat med – också mitt privatliv. Jag hade redan en stark drivkraft i mig själv via självledarskapet, som jag fick med mig i bröstmjölken.
I programmet fick jag utveckla ett medvetet självledarskap. Det gav mig kraftfulla verktyg att påverka mitt liv och därmed min omgivning. Framgång genom andra.
Vidare ett förhållningssätt till andra människor som blev berikat med förståelse, tillit, kärlek och acceptans. Sista raden på resultaträkningen kom då av sig själv.

Biljana Savic Lundell
THORENGRUPPEN
fastighetsutveckling

quote2

En stor fördel med en ledarskapsutveckling för unga är att de inte ser så många begränsningar. Det finns färre rädslor för det okända. Deras frågvishet är större. Personer med större erfarenhet frågar inte lika mycket. De är rädda för att göra bort sig eller verka okunniga.

— Jan Furuvald, Affärscoach, Kvinnokompetensen

quote2

Det jag mest har förundrats över är hur ni tar till så ”annorlunda” metoder som man genast tror att man kan genomskåda, men gång på gång inser att jag måste vara väldigt ödmjuk när det kommer till hur väl jag känner mig själv. Det är med stor respekt för er verksamhet jag vill önska er ett stort lycka till med allt ert arbete! Och Tack! Tack för ett bra program, tack för personlig utveckling, tack för inspirationen, tack för motivationen och tack för alla bra råd, lärdomar och historier!

— Sara Hermansson, Female Leader Engineer

Behöver du hjälp med att sälja in programmet till en sponsor i ditt företag?

Vill du veta mer om våra program?
Kontakta oss!

  Kontakta Anna Eliasson Lundquist direkt för ett samtal!

  Skicka ett meddelande via formuläret här intill eller ring direkt.

  +46 70 7167708

  a@kvinnokompetensen.com

  Tips på pitch!

  Våra ledarutvecklingsprogram är:
   
  –        skräddarsydda för dig (som har vilja och mod att utvecklas)
  –        syftar till nå en bra balans mellan höger och vänster hjärna (pitch till din chef)
  –        lönsamma för såväl individ som företag då ditt affärsuppdrag (konsultchefens uppdrag) alltid är i fokus (pitch till din chef)
  –        Utvecklar balansen mellan driv, charm, innerlighet och ödmjukhet….(ett budskap som eventuellt din chef kan ta till sig…i bästa fall)
   
  Programmen bygger på ca 2 mötestillfällen per månad (ca 2 timmar) under ca 4-5 månader eller 8-10 månader (beroende på hur mycket som du har att arbeta med)
  (vi brukar träffas innan du signar på så att du får känna att det är rätt för dig):
  Mötena är oftast i våra lokaler på Bergsgatan 1 i Stockholm. (även Göteborg).

  Alla möten i enlighet med din kalender ( du kan önska dig tidiga morgontider, dagtider eller kvällstider). Vi har ett samordningsteam som koordinerar för bekvämlighetens skull.
  Din sponsor ( chefen) ger dig inför uppstart ett inspel att ta med in i programmet ( ger sin syn på dina styrkor och vad du skulle kunna utveckla för att chefen resp. ditt företag skall tycka att det är lönsamt) och han/hon är sedan med på avstämning i mitten och vid avslut (om han/hon vill förstås).
  Dessa avstämning under programmets gång utvecklar även chefen…. (Alltså en pitch till)
   
  Priser /https://www.kvinnokompetensen.com/executiveprogram
   
  Enklast är att vi skickar dig ett konkret upplägg när du bedömt på vilken tids-och prisnivå som vi skall hålla oss till.

  Karriär/ledarutveckling Blendbyonline Modul á 7 500 ex moms

  Career coaching/leadership coaching Blendbyonline Module á 750 ex VAT