Internationellt

Detta program är tillgängligt on line. Kontakta oss för mer information.

This programme is available on line. Contact us for more information.

Unlocking Hidden Potential
I år startar vi upp ett ytterligare program i denna serie, “Your Potential- Your Choice”, ett program som är för mixade grupper av både kvinnor och män. En spännande utveckling där vi har förhoppningen att kvinnor och män skall mötas på ett kreativt och dynamiskt sätt!

Det här är ett programupplägg som kan skräddarsys för internationella grupper i näringslivet, i Sverige eller utomlands. Programmen genomförs med engelska som huvudspråk.

Unlocking Hidden Potential
In Europe and Brussels we are performing a tailormade series of programs called “Unlocking Hidden Potential”. The first course dates as early as 2010 and the cooperation is continuously with several of the different EU Commission´s General Directorates. The program is about inspiring women, and now men, to take further steps in their career and development. The courses are held in English.

For more information, contact Anna Eliasson Lundquist by pressing the button at the end of this page

Vi har jobbat ute i Europa med denna programutvecklingsserie under ca 10 år. Samarbetet pågår kontinuerligt med flera av direktoraten i EU-Kommissionen i Bryssel och Luxemburg och utvecklingskurser genomförs i grupper om 15-40 personer av olika europeiska nationaliteter.

En eller flera av Kvinnokompetensen affärs- och expertcoacher leder programmen som s.k. Trainers.

Huvudsakligen handlar programmen om att inspirera och utveckla kvinnor och även män till att ta större karriärsteg och utveckla sina dolda talanger.

quote2
Annas presence in course “Unlocking Hidden Potential“ is very powerful and inspiring, and helps me to continue my way. What Anna do is really amazing and I’m sure she changed the life of many women. I continue my professional and personal career path full of positivity, energy and trust in life.

— Julie Thiran, EU Commission , chargé de region Nord-Pas-de Calais, Picardie

Vill du veta mer?
Kontakta oss!

For more information, contact us!

+46 70 7167708

a@kvinnokompetensen.com